Vi oppretter ditt nye AS

Nå: 50% rabatt.
Kun kr 960 + mva

Ring oss på 22 33 41 00 for en gratis infosamtale eller bestill på nett

Registrere AS.

La en av våre spesialister gjøre hele jobben for deg.

1

Bestill på nettet

Bestill ditt nye AS på nettsidene våre. Her fyller du inn hva selskapet skal hete, hva det skal drive med, hvem som skal eie det osv.

2

Vi gjør jobben for deg

Vi ordner alt av papirarbeid, kvalitetssikrer alle detaljer og sender selskapet til registrering i Brønnøysundregistrene.

3

Motta org. nummer

Så snart selskapet er ferdig registrert sender vi deg org. nummer og firmaattest på e-post. Ditt nye AS er klart til bruk!

Hvor god tid har du?

Det er Brønnøysundregistrene som avgjør hvor raskt selskapet ditt kan være klart, og noen ganger kan det være helt opp til 2-3 ukers behandlingstid.

Trenger du selskapet umiddelbart kan du vurdere å kjøpe et ferdigregistrert selskap vi har på "hylla".

Registrere nytt AS

Vi tar oss av jobben med å registrere ditt nye AS i Brønnøysund.

kr 1 920 + mva

Nå: kun 960 + mva

Kjøpe et hylleselskap

Vi har ferdig registrerte selskaper på lager som vi har registrert tidligere. Du kan overta et av disse og få org.nr. i dag.

kr 9 900,-

Vårt mål er å være best i klassen.

Og det mener kundene våre at vi har fått til.

Slik er prosessen.

Her kan du lese hvordan vi hjelper deg med å registrere ditt nye AS - steg for steg.

 • Bestill på nettet

  Du bestiller hjelp til å opprette ditt nye AS på nettet. Her fyller du inn opplysningene vi trenger fra deg (firmanavn, adresse, personalia på eierne osv).

 • Motta dokumenter på mail

  I løpet av noen timer får du tilsendt ferdige stiftelsesdokumenter, vedtekter og aksjebok til mailboksen din. Du skriver ut og signerer dokumentene.

 • Opprett bedriftskonto i banken du vil bruke

  Ta kontakt med banken du foretrekker å bruke for å opprette en bedriftskonto til selskapet. Send banken en kopi av de signerte dokumentene du fikk av oss.

 • Betal inn aksjekapitalen

  Alle AS må ha en aksjekapital på min. kr 30 000. Når banken har opprettet bedriftskonto overfører du aksjekapitalen til selskapet ditt i nettbanken.

 • Send oss bekreftelse på innbetalt aksjekapital

  Når du har betalt inn aksjekapitalen får du en bekreftelse fra banken. Den sender du videre til oss på mail.

 • Signér i Altinn.no

  Vi klargjør selskapet ditt for innsending til Brønnøysund. Du logger inn i Altinn.no og signerer, så blir selskapet sendt til behandling.

 • Ferdig!

  Så snart selskapet er ferdig sender vi deg org. nummer og firmaattest i mailboksen din, og ditt nye AS er klart til bruk.

Ofte stilte spørsmål.

Vår tjeneste koster kr. 1 920 + mva kr 960 + mva og da gjør vi hele jobben for deg. Du må betale inn minimum kr. 30 000 i aksjekapital til selskapet før det kan registreres. Når selskapet er ferdig registrert må det betale registreringsgebyr til Brønnøysundregistrene på kr. 5 570. Det kan du betale fra aksjekapitalen. De kr 960 + mva du betaler til oss kan du også få tilbake fra aksjekapitalen slik at det blir selskapet som betaler for opprettelsen.

Det eneste du må gjøre selv er å kontakte banken din og opprette en bedriftskonto til selskapet og betale inn aksjekapitalen. Det gjør du etter at du har bestilt hos oss og fått alle papirene på selskapet.

Ja. Vi gjør hele jobben med å registrere selskapet. Det betyr at vi både lager alle selskapsdokumentene og sender inn selskapet til registrering via Altinn.no.

Nei. Et holdingselskap er et helt vanlig AS, men man kaller det ofte for holdingselskap fordi formålet med selskapet er å eie (“holde”) verdier som for eksempel andre selskaper, aksjer eller eiendom.

Kr. 30 000. Aksjekapitalen må betales inn i penger, og ikke utstyr, varer eller andre eiendeler hvis du skal bruke vår tjeneste.

Normalt kan du beregne ca én uke fra du bestiller og til selskapet er klart. Vi er raske og hiver oss rundt så det ikke skal stå på oss, men ofte tar det en dag eller to å opprette bankkonto og betale inn aksjekapitalen, og så er det behandlingstiden i Brønnøysund som avgjør hvor lang tid det tar utover det. Normalt er behandlingstiden der ca. 2-4 arbeidsdager, så da er vi oppe i underkant av én uke totalt.

Det er vanskelig å si uten å sette seg nærmere inn i din situasjon, hva slags virksomhet du skal drive med og hva som er viktig for deg økonomisk. Generelt kan vi si at AS er det beste valget hvis virksomheten din innebærer økonomisk risiko (ansatte, kjøp av varer/tjenester på faktura, lån eller annen kreditt, reklamasjonsansvar etc.) mens enkeltmannsforetak kan være greiere hvis du bare skal fakturere for noen timers arbeid her og der og ikke har en spesielt aktiv eller omfattende virksomhet.

Beklager, da kan du ikke bruke oss. Dette er en nettbasert tjeneste der vi sender inn selskapet til registrering i Foretaksregisteret elektronisk og da er du avhengig av å ha fødselsnummer / D-nummer og tilgang til Altinn.no.

Det er i prinsippet mulig å bruke eiendeler som aksjekapital, men da er prosessen veldig annerledes og du kan ikke bruke vår tjeneste. I så fall må du få en takst på eiendelene og kontakte en revisor som kan hjelpe deg med jobben, siden det krever at en revisor signerer på at verdiene er riktige. Koster normalt kr. 10 000-15 000 + mva, så det er ofte det ikke lønner seg. Et alternativ kan være at du oppretter selskapet med penger som aksjekapital, så kan selskapet kjøpe utstyret av deg etter det er registrert. Da får du utstyret inn i selskapet og pengene ut.

Ja. Det er veldig vanlig at samme person har flere roller i selskapet.

Ja. Tjenesten vår tar høyde for at selskapet skal dekke kostnadene ved opprettelsen. Det betyr at du kan få vårt honorar på kr. 1 920 +mva kr 960 + mva refundert fra selskapets bankkonto etter at selskapet er ferdig registrert i Brønnøysund. Registreringsavgiften til Brønnøysund betaler du direkte fra selskapets bankkonto når selskapet er ferdig registrert.

Sjekk om firmanavnet du vil bruke er ledig.

Søk direkte i Brønnøysundregistrene.

Bestill ditt AS her.

kr 1 920 + mva
  Nå: kun 960 + mva

Hva skal selskapet hete?
Swoosh